بدون دیدگاه
اکنون می‌توانید در گوگل داکز به تایپ صوتی بپردازید

به مجموعه نرم‌افزار‌های اداری گوگل با نام داکز، شیتز و اسلایدز، پیش از شروع سال تحصیلی امکانات جدیدی افزوده شده است. این امکانات برای جذب هر چه بیشتر دانشجویان در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین قابلیت جدید این مجموعه، امکان تایپ با دستورات صوتی است که به گوگل داکز افزوده شده است. اکنون پس از سال‌ها توسعه تکنولوژی تشخیص و پردازش ...

عنوان: خبر
عنوان فارسی: خبر
بروزرسانی: ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ در ۵:۲۷ ب.ظ