view 1,061 بازدید

author مصطفی


تعرفه تبلیغات در سایت دانلود به روز

جایگاه A1 : پنجاه هزار تومان در ماه | سه ماهه ۱۳۰ هزار تومان

جایگاه B1 : چهل هزار تومان در ماه | سه ماهه ۱۱۰ هزار تومان

جایگاه C1 = سی هزار تومان در ماه | سه ماهه ۸۰ هزار تومان

جایگاه C2 : بیست و پنج هزار تومان در ماه | سه ماهه ۷۰ هزار تومان

جایگاه G1 : بیست هزار تومان در ماه | سه ماهه ۵۰ هزار تومان

شرایط تبلیغات:

تبلیغات برای یک ماه در تمام صفحات سایت قرار میگرد.

حجم فایل های ارسالی نباید بالاتر از ۱۰۰ کیلو بایت و زننده باشد.

قیمت های بالا ثابت نبوده و براساس زمان قابل تغییر می باشد.